Sosyal Güvenlik Kurumu alacaklarının 7143 sayılı yasaya göre yapılandırmasında son ödeme tarihi 07/9/2018 olan 1’inci taksitini SGK sisteminde oluşan hata nedeniyle ödeyemeyen işverenlere, SGK e-bildirge sisteminde yer alan metni okuduktan sonra 5 iş günlük ilave ek süre tanınmıştır.

SGK SİSTEMİNDEKİ HATADAN DOLAYI ÖDENEMEYEN 7143 SAYILI SGK YAPILANDIRMASININ 1’İNCİ TAKSİTİNİN ÖDENEBİLMESİNİN USULÜ:

Bilindiği üzere 7143 sayılı yasaya göre Sosyal Güvenlik Kurumu alacaklarının yeniden yapılandırılması sonucu oluşan ödeme planlarına göre ilk taksit son ödeme süresi SGK’nın uzatma sonucu 07/9/2018 olarak belirlenmişti. Ancak 07/9/2018 tarihinde yapılandırma taksitini ödemek için SGK sistemine giren bazı işverenlerin damga vergisinden başka bir borç olmadığını ve ödeyecekleri taksit tutarının sistemde yer almadığını TURMOB’ a bildirmişlerdir. Bu zamana kadar SGK’ dan bu konuda bir açıklama yapılmamıştır.

17/9/2018 tarihinde SGK’nın e bildirge sistemine girildiğinde, bu kapsamda borcunu ödeyemeyen işverenlere;

yukarıdaki uyarının çıktığı görülmüştür.

SGK’ dan alınan bilgiye göre, 07/9/2018 tarihinde sistemde belli bir saatten sonra bazı işverenlere damga vergisinden başka borcun görüntülenemediği, bu kapsamda bu işverenlerin mağdur olmamaları için bu şekilde bir düzenleme yapıldığı, bu hatadan dolayı mağdur olan işveren listesinin SGK’nın sisteminde kayıtlı olduğu, bu uyarının sadece bu işverenlere görüntülendiği anlaşılmıştır.

Buna göre SGK e bildirge sistemine e-bildirge şifresi ile girildiğinde yukarıdaki metindeki “Okudum. İçeriğini anladım” butonu işaretlendikten sonra, 5 iş günü içinde borcun ödenmesi için ek süre tanınmıştır. Bu süre içinde ödeme yapılması halinde yapılandırma anlaşması devam edecek aksi halde yapılandırma anlaşması bozulacaktır.

TÜRMOB’a telefonla ulaşan ve bu şekilde mağdur olduğunu belirtilen işverenlerimizin bu düzenlemeden yararlanması için sisteme girmelerini, e-bildirge şifresi olmadığı için sisteme giremeyen işverenlerimizin ise SGK Başkanlığına yazılı olarak başvurmalarını önermekteyiz.

Kaynak: TÜRMOB