Türk Parası Kıymeti Karar Sayısı: 52 31 Ağustos 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30521 Karar Sayısı: 52 Ekli “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32…

 

 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 52)

Türk Parası Kıymeti Karar Sayısı: 52

31 Ağustos 2018 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30521

Karar Sayısı: 52

Ekli “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun 1 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

29 Ağustos 2018

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1– 7/8/1989 tarihli ve 89/14391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara geçici 1 inci maddesinden önce gelmek üzere aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Ek Madde 1- Vergi Dairesi Başkanlıkları ve Vergi Dairesi Müdürlükleri bu Kararın uygulanması kapsamında Bakanlıkça belirlenecek görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.”

MADDE 2– Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3– Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.