660 sayılı KHK’nın 9’uncu maddesi uyarınca; ülkemiz mevzuatına ve uluslararası standartlara uyum sağlamak üzere, Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Denetimi Standartları Kurulu tarafından “ISA 720 the Auditor’s Responsibilities Relating to Otker Information ” başlığıyla yayımlanan Standardın mevzuata kazandırılması

BDS 720 Diğer Bilgilere İlişkin Sorumluluklar

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 10/08/2018 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/141] Sayılı Kararı

16 Ağustos 2018 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30511

Kamu Gözetimi. Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 75935942-050.01.04- [01/141]

Karar Tarihi: 10.08.2018

Kararın Konusu: Bağımsız Denetim Standardı (BDS) 720 Bağımsız Denetçinin Diğer Bilgilere İlişkin Sorumlulukları’nın Yayımlanması

660 sayılı KHK’nın 9’uncu maddesi uyarınca; ülkemiz mevzuatına ve uluslararası standartlara uyum sağlamak üzere, Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Denetimi Standartları Kurulu tarafından “ISA 720 the Auditor’s Responsibilities Relating to Otker Information ” başlığıyla yayımlanan Standardın mevzuata kazandırılması amacıyla Bağımsız Denetim Standardı (BDS) 720 Bağımsız Denetçinin Diğer Bilgilere İlişkin Sorumlulukları ’nın yayımlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Tamamı İçin Tıklayınız