Rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkânı oranı üst sınırı yüzde 45’ten yüzde 40’a düşürülmüş olup, dilim aralıkları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Zorunlu Karşılıklar 2018/30

Sayı: 2018-30

Rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkânı oranı üst sınırı yüzde 45’ten yüzde 40’a düşürülmüş olup, dilim aralıkları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Mevcut Döviz Tesis İmkânı Dilimleri (%) Rezerv Opsiyonu Katsayısı Yeni Döviz Tesis İmkânı Dilimleri (%) Rezerv Opsiyonu Katsayısı
0-20 1,0 0-20 1,0
20-25 1,4 20-25 1,4
25-30 1,7 25-30 1,7
30-35 2,1 30-35 2,1
35-40 2,5 35-40 2,5
40-45 2,9  

Söz konusu değişiklik ile yaklaşık 2,2 milyar ABD doları tutarında döviz bankaların kullanımına geçecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.