BKK 2018/11818 17 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30424  Karar Sayısı : 2018/11818 Ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 14/5/20..

 

 

Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesi Hakkında Karar BKK 2018/11818

BKK 2018/11818

17 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30424 

Karar Sayısı : 2018/11818

Ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 14/5/2018 tarihli ve 64255 sayılı yazısı üzerine, 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Kanunun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/5/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

14/5/2018 TARİHLİ VE 2018/11818 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

MADDE 1– (1) 17/5/2018 tarihi itibarıyla bu Karar eki listedeki malların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca ilan edilen akaryakıt bayi satış fiyatlarına esas alınan yurtiçi rafineri çıkış fiyatlarında, bu tarihten itibaren, uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak meydana gelecek artış durumunda, söz konusu malların tabi olduğu özel tüketim vergisi tutarları, gerçekleşen artış tutarı kadar azalış yapılmak suretiyle; uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak meydana gelecek azalış durumunda, söz konusu malların tabi olduğu özel tüketim vergisi tutarları, 17/5/2018 tarihinde uygulanan özel tüketim vergisi tutarlarını geçmeyecek şekilde uygulanır.

MADDE 2– (1) Bu Karar eki listedeki malların ithal yoluyla temin edilmesi durumunda özel tüketim vergisi tutarları, 1 inci maddeye göre tespit edilen değişim tutarları esas alınarak belirlenir.

MADDE 3– (1) Bu Karar eki listedeki mallar arasında yer almakla birlikte, 17/5/2018 tarihi itibarıyla yurtiçi rafineri çıkış fiyatı bulunmayan malların özel tüketim vergisi tutarları, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenen baz fiyatlar esas alınmak suretiyle belirlenir.

MADDE 4– (1) Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca tespit edilir.

MADDE 5– (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

LİSTE

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

2710.12.45.00.11 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar)

Kurşunsuz benzin 95 oktan

2710.12.45.00.13 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0.013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar)

Kurşunsuz benzin 95 oktan (E10)

2710.12.45.00.18 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar)

Diğerleri

2710.12.49.00.11 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler (Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar) https://goo.gl/RkqgJX

Kurşunsuz benzin 98 oktan

2710.12.49.00.12 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)

Kurşunsuz benzin 98 oktan (E10)

2710.12.49.00.18 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0.013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)

Diğerleri

2710.19.43.00.11 (Gaz oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçmeyenler)

Motorin

2710.20.11.00.11 (Gaz oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçmeyenler)

Motorin

2711.12 (Sıvılaştırılmış)

Propan

2711.13 (Sıvılaştırılmış)

Bütan

2711.19.00.00.11 Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.)

Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanlar (Otogaz)

Diğerleri

2711.29.00.00.11 (Gaz halinde olanlar)

Propan

2711.29.00.00.12 (Gaz halinde olanlar)

Bütan