Yeni e-Beyan Sistemi Hakkında Duyuru e-Beyan projesi kapsamında, beyanname alınması işlemlerinde daha kaliteli hizmet sunulması, günümüz teknolojisine…

 

 

Yeni e-Beyan Sistemi Hakkında Duyuru

Yeni e-Beyan Sistemi Hakkında Duyuru

e-Beyan projesi kapsamında, beyanname alınması işlemlerinde daha kaliteli hizmet sunulması, günümüz teknolojisine uyum sağlanması, kolay, hızlı, kesintisiz ve güvenli bir şekilde beyannamelerin verilebilmesi amacıyla beyannamelere özgü veri alanlarının ihtiyaca göre yeniden tasarlanması ve beyanname düzenleme programının modernizasyonu çalışmalarına 2023 yılında başlanılmıştır.

Yeni hazırlanan e-Beyan sistemi üzerinden “Hizmet Vergisi Beyannamesi (Banka Muameleleri Vergisi)”nin verilebilmesi için çalışmaları tamamlanmış olup sistem altyapısının ve geliştirilen yazılımların canlı sistemlere yüklenmeden önce son kullanıcı testlerinin yapılması amacıyla “Preprod e-Beyan” ortamı hazırlanarak kullanıma açılmıştır. Söz konusu sistem yalnızca “Hizmet Vergisi Beyannamesi (Banka Muameleleri Vergisi)” gönderme yetkisine sahip kullanıcılar tarafından erişilebilir durumdadır.

Mükelleflerimiz / meslek mensuplarımız beyanname testleri sonuçları veya sistem kullanımına ilişkin önerilerini ebeyantest@gelirler.gov.tr adresine bildirebilirler.

Kaynak: GİB