Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Tarih:11/03/2024 SİGORTACILIK SEKTÖRÜNDE ENFLASYON MUHASEBESİ UYGULAMASI HAKKINDA GE…

 

 

Sigortacılık Sektöründe Enflasyon Muhasebesi Uygulaması Hakkında Genelge (2024/10)

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Tarih:11/03/2024

SİGORTACILIK SEKTÖRÜNDE ENFLASYON MUHASEBESİ UYGULAMASI HAKKINDA GENELGE (2024/10)

Kamu Gözetimi Kurumu tarafından yayımlanan 23 Kasım 2023 tarihli Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Finansal Tablolarının Enflasyona Göre Düzeltilmesi Hakkında Duyuruda, kendi alanlarında düzenleme ve denetleme yapmakla yetkili olan kurum ya da kuruluşlara TMS 29 ya da Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardında yer alan hükümlerin uygulanmasına yönelik olarak öngörülenden farklı geçiş tarihleri belirleyebileceği ifade edilmiş olup kendi alanlarında düzenleme ve denetleme yapmakla yetkili kurum ve kuruluşlara enflasyon muhasebesinin uygulanmasına yönelik serbestlik tanınmaktadır.

Bu kapsamda, sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerinin enflasyon muhasebesi uygulamasına geçiş tarihi 01/01/2025 olarak belirlenmiştir.

Bu Genelge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.