Mevzuatın Adı: Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4) 12 Ocak 2024 Tarihli..

 

 

ÖTV (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik (Seri No: 4)

Mevzuatın Adı: Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4)

12 Ocak 2024 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 32427

MADDE 1- 8/8/2015 tarihli ve 29439 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (III/C/1) bölümünün birinci paragrafında yer alan “vergi güvenliğini sağlamak amacıyla tütün mamulleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “, makaron” ibaresi, ikinci paragrafında yer alan “2402.90.00.00.00 (yalnız tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar)” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile 4813.10.00.80.00 (makaron)” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Aynı Tebliğin (III/C/1.1) bölümünün birinci paragrafında yer alan “sigara” ibaresinden sonra gelmek üzere “, makaron” ibaresi, son paragrafında yer alan “sigara” ibarelerinden önce gelmek üzere “ makaron ve” ibareleri eklenmiştir.

MADDE 3- Aynı Tebliğin (III/C/1.2) bölümünün birinci paragrafında yer alan “sigara” ibaresinden sonra gelmek üzere “, makaron” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4- Bu Tebliğ 1/1/2024 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.