SGK Genelgesi 2023/20 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : E-40552758-203.05.15-74547476 Konu : 2018/38…

 

 

SGK Genelgesi 2023/20 – 2018/38 ve 2021/2 Sayılı Genelgelerde Değişiklik Yapılması

SGK Genelgesi 2023/20

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : E-40552758-203.05.15-74547476

Konu : 2018/38 ve 2021/2 Sayılı Genelgelerde Değişiklik Yapılması

Tarih: 07.06.2023

GENELGE

2023/20

06.11.2018 tarihli ve 2018/38 sayılı “Emeklilik İşlemleri” konulu Genelgenin “EKLER DİZINT’nde yer alan;

 “Ek:37-3201 Sayılı Kanuna Göre Aylık Alanlara Mahsus Yoklama Belgesi (2 sayfa)” ibaresi, “Ek:37-3201 Sayılı Kanuna Göre Aylık Alanlara Mahsus Yoklama Belgesi (1 sayfa)”,

 “Ek:38-3201 Sayılı Kanuna Göre Aylık Talebinde Bulunanlara Mahsus Beyan ve Taahhüt Belgesi (2 sayfa)” ibaresi, “Ek:38-3201 Sayılı Kanuna Göre Aylık Talebinde Bulunanlara Mahsus Beyan ve Taahhüt Belgesi (1 sayfa)”,

ve,

10.01.2021 tarih, 2021/2 sayılı ve “Yurt Dışı Borçlanma İşlemleri” konulu Genelge’nin “EKLER DİZINT’nde yer alan;

 “Ek-33: Dış Temsilciliklerimizce Düzenlenen Belgelerle Borçlanma Talebinde Bulunanlardan 1/1/1992 Öncesine Ait Yurda Giriş Çıkış Tarihlerini Belgelendiremeyenlere Mahsus Beyan ve Taahhüt Belgesi (1 sayfa)” ibaresi, “Ek-33: Dış Temsilciliklerimizce Düzenlenen Belgelerle Borçlanma Talebinde Bulunanlardan 01.01.1992 Öncesine Ait Yurda Giriş-Çıkış Tarihlerini Belgelendiremeyenlere Mahsus Beyan ve Taahhüt Belgesi (1 sayfa)”,

 “Ek-34: Yurt Dışı Süreleri Borçlanma Talep Dilekçesi (2 sayfa)” ibaresi, “Ek-34:Yurt Dışı Süreleri Borçlanma Talep Dilekçesi (1 sayfa)”,

 “Ek-35: Zorunlu Göç Kapsamında Gelenlerin Borçlanma Talep Dilekçesi (2 sayfa)” ibaresi, “Ek-35: Zorunlu Göç Kapsamında Gelenlerin Borçlanma Talep Dilekçesi (1 sayfa)”

şeklinde değiştirilmiş olup söz konusu belge ve talep dilekçeleri ile 2018/38 sayılı Genelge eki “Ek:39-3201 Sayılı Kanunun Geçici 8 inci Maddesine İstinaden Davalardan Feragat Edildiğine Dair Dilekçe”de düzenleme yapılmıştır. Yeniden düzenlenen belge ve talep dilekçe örnekleri ekte yer almaktadır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Kürşad ARAT

Kurum Başkan V.

Ekler:
1- 3201 Sayılı Kanuna Göre Aylık Alanlara Mahsus Yoklama Belgesi (1 Sayfa)

2- 3201 Sayılı Kanuna Göre Aylık Talebinde Bulunanlara Mahsus Beyan ve Taahhüt Belgesi (1 sayfa)

3- 3201 Sayılı Kanunun Geçici 8 İnci Maddesine İstinaden Davalardan Feragat Edildiğine Dair Dilekçe (1 sayfa)

4-Dış Temsilciliklerimizce Düzenlenen Belgelerle Borçlanma Talebinde Bulunanlardan 01.01.1992 Öncesine Ait Yurda Giriş-Çıkış Tarihlerini Belgelendiremeyenlere Mahsus Beyan ve Taahhüt Belgesi (1 sayfa)

5- Yurt Dışı Süreleri Borçlanma Talep Dilekçesi (1 sayfa)

6- Zorunlu Göç Kapsamında Gelenlerin Borçlanma Talep Dilekçesi (1 sayfa)

Ekleri İçin Tıklayınız