SGK Genelgesi 2023/9 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı: E-51592363-010.06.01-64667558 Konu: Malatya İli Mes…

 

 

SGK Genelgesi 2023/9 – Malatya İli Meslek Mensubu Erteleme

SGK Genelgesi 2023/9

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı: E-51592363-010.06.01-64667558

Konu: Malatya İli Meslek Mensubu Erteleme

Tarih: 24.02.2023

GENELGE

2023/9

Bilindiği üzere, mücbir sebep hali ilan edilen Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş illerinde faaliyet gösteren meslek mensuplarıyla 6/2/2023 tarihi itibariyle aracılık ve sorumluluk sözleşmesi bulunan ve mücbir sebep ilan edilen yerler dışında işyeri bulunan işverenler hakkında 2023-8 sayılı genelgemiz yayımlanmıştır.

Kurumumuza gelen taleplerden Malatya ilinde faaliyet gösteren meslek mensuplarının da aynı genelgede belirtilen şartlara haiz oldukları anlaşılmıştır.

Bu doğrultuda Malatya ilinde faaliyet gösteren meslek mensuplarıyla 6/2/2023 tarihi itibariyle aracılık ve sorumluluk sözleşmesi bulunan ve mücbir sebep ilan edilen yerler dışında işyeri bulunan işverenler hakkında 2023-8 sayılı genelgede belirtilen usul ve esaslar uygulanacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim

Kürşad ARAT

Kurum Başkan V.