Depremden Etkilenen İllerde SGK’ya Olan Yükümlülükler Yönüyle Yeni Düzenlemeler Yapıldı – 06.02.2023 tarihinde yaşanan deprem felaketi ned…

 

 

Depremden Etkilenen İllerde SGK Yükümlülüklerinde Yeni Düzenlemeler

Depremden Etkilenen İllerde SGK’ya Olan Yükümlülükler Yönüyle Yeni Düzenlemeler Yapıldı

– 06.02.2023 tarihinde yaşanan deprem felaketi nedeniyle, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri 06/02/2023 ila 31/07/2023 tarihleri arasında mücbir sebep kapsamına alınmıştır.

– 06/02/2023 ila 30/04/2023 tarihleri arasında, 5510 sayılı Kanuna göre vermekle yükümlü olunan her türlü bilgi, belge ve beyannamelerin (iş kazaları ile meslek hastalıkları bildirimleri dahil) 26/05/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) SGK’ ya verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş sayılacaktır.

– 06/02/2023 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile 2023 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarına ait prim borçları, 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinde belirtilen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 31/08/2023 tarihine (bu tarih dahil) kadar ödenebilecektir.

– Erteleme süresince sağlık hizmet sunucularının fatura bedellerinden prim ve prime ilişkin borçlarına kesinti yapılmayacaktır.

– Ödeme vadesi geçmiş borçları çeşitli kanunlar uyarınca yeniden yapılandırılmış veya 6183 sayılı Kanun uyarınca tecil ve taksitlendirilmiş olup, kapsama alınan illerdeki yerler için 06/02/2023 tarihi itibarıyla yapılandırma/taksitlendirme işlemleri bozma koşuluna girmemiş işveren, sigortalı ve hak sahiplerinin ödeme vadesi 06/02/2023 ila 31/07/2023 tarihleri arasında sona eren taksitlerini 31/08/2023 kadar ödemeleri halinde yasal süresi içinde ödenmiş sayılacaktır.

– Borçların 6183 sayılı Kanununun 48 inci maddesinin altıncı fıkrası kapsamında azami 24 ay süre ile tecil faizi alınmaksızın ve ilgili mevzuat kapsamında belirtilen diğer şartların sağlanması halinde ertelenen borçlar azami 24 aya kadar tecil faizi alınmaksızın taksitlendirilebilecektir.

– Mücbir sebep döneminde, icra işlemi yapılmayacak, erteleme kapsamındaki borçlar için 6183 sayılı Kanununun 79 uncu maddesi kapsamında uygulanan hak ve alacak hacizler (e-mevduat haczi dahil) kaldırılacak, belge/beyannamelerin erteleme döneminin sonunda belirtilen sürede verilmesi ve primlerin ödenmesi halinde teşviklerden yararlanılabilecek, borcu yoktur yazısı alınabilecektir.

– 06/02/2023 tarihinden önce veya 06/02/2023 ila 30/04/2023 tarihleri arasında düzenlenen istirahat raporlarına istinaden hak edilen geçici iş göremezlik ödenekleri işverenlerce çalışılmadığına dair bildirim veya Kanunun 4/1-(b) bendi kapsamında yer alan sigortalılar için ise çalışmadıklarına dair beyan yapılması beklenmeksizin ödenecektir.

– 06/02/2023 ila 30/04/2023 tarihleri arasında SGK’ ya verilmesi gereken sigortalı işe giriş bildirgesi ile sigortalı işten ayrılış bildirgelerinin 26/05/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) verilmesi durumunda bu bildirimler yasal süresi içinde verilmiş sayılacak ve idari para cezası uygulanmayacaktır.

– Deprem felaketi yaşanan illerde; sigortalıların almış oldukları istirahat raporları sebebiyle işverenlerce, 06/02/2023 ila 30/04/2023 arasında verilmesi gereken çalışılmadığına dair bildirimlerin, 26/05/2023 tarihine kadar yapılması halinde bu bildirimler süresinde yapılmış sayılacak ve idari para cezası uygulanmayacaktır.

Tamamı İçin Tıklayınız

Kaynak: TÜRMOB