2023 Yılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında İPC Tutarları 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 18’inci maddesinde düzenlenen…

 

 

2023 Yılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında İPC Tutarları

2023 Yılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında İPC Tutarları

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 18’inci maddesinde düzenlenen İdari Para Cezalarının 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 17’nci maddesinin yedinci fıkrasına göre her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298’inci maddesi hükümleri uyarınca 2022-2023 yılları için tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında arttırılmış tutarlar.

6698 SAYILI KANUNDAKİ İDARİ PARA CEZALARI

Madde Aykırılık Oluşturulan Madde Açıklama 2022 YILI CEZA TUTARLARI 2023 YILI CEZA TUTARLARI
36,20% 122,93%
18/a 10 Aydınlatma                        yükümlülüğünü yerine getirmeme 13.391 267.883 29.852 597.191
18/b 12 Veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi 40.179 2.678.863 89.571 5.971.989
18/c 15 Kurul kararlarının yerine getirilmemesi 66.965 2.678.863 149.285 5.971.989
18/ç 16 Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edilmesi 53.572 2.678.863 119.428 5.971.989

Kaynak: KVKK