Vergi Takvimi Ocak 2023 Vergiler-Harçlar-Bildirimler ve Diğerleri – Ocak 2023 İlk Tarih Son Tarih Vergiler-Harçlar-Bildirimler ve Diğerleri 01/1…

 

 

Vergi Takvimi Ocak 2023

Vergi Takvimi Ocak 2023

Vergiler-Harçlar-Bildirimler ve Diğerleri – Ocak 2023

İlk Tarih Son Tarih Vergiler-Harçlar-Bildirimler ve Diğerleri
01/12/2022 02/01/2023 Kasım 2022 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/2022 02/01/2023 2021 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 2. Taksit Ödemesi
01/12/2022 02/01/2023 2023 Yılında Kullanılacak Olan Yasal Defterlere İlişkin Açılış Tasdiki
01/12/2022 02/01/2023 Kasım 2022 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
01/12/2022 02/01/2023 Kasım 2022 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2022 02/01/2023 Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Eylül 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/12/2022 02/01/2023 Varlık Barışı Kapsamında Kasım 2022 Dönemine Ait Yurt İçinde Sahip Olunan Varlıklara İlişkin Vergi Beyannamesi Üzerinden Hesaplanan Verginin Ödemesi
01/12/2022 02/01/2023 Kasım 2022 Dönemine Ait 464 Sıra No.lu VUKGT Kapsamında Bildirimde Bulunma Zorunluluğu Getirilen Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları ile Kargo ve Lojistik İşletmeleri Tarafından Bildirim Verilmesi
01/12/2022 02/01/2023 Kasım 2022 Dönemine Ait 538 Sıra No.lu VUKGT kapsamında Taşınmaz (Satış/Kiralama) ve Motorlu Taşıt (Satış) İlanlarını Platformları Üzerinden Yayımlayanlar ile Günübirlik Konut Kiralama İşini Platformları Üzerinden Sağlayanlarca Bildirim Verilmesi
01/07/2022 02/01/2023 2021 Dönemi Ülke Bazlı Rapor (Ek-6)
01/12/2022 02/01/2023 Kasım 2022 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/12/2022 02/01/2023 Kasım 2022 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/01/2023 10/01/2023 16-31 Aralık 2022 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
02/01/2023 10/01/2023 16-31 Aralık 2022 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
01/01/2023 16/01/2023 Aralık 2022 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/01/2023 16/01/2023 Aralık 2022 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
01/01/2023 16/01/2023 Varlık Barışı Kapsamında Aralık 2022 Dönemine Ait Sorumlu Bankalar ve Aracı Kurumlar Tarafından Yurt Dışında Sahip Olunan Varlıklara İlişkin Vergi Beyannamesinin Verilmesi ve Ödemesi
01/01/2023 16/01/2023 Aralık 2022 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2023 16/01/2023 Aralık 2022 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2023 16/01/2023 Aralık 2022 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/01/2023 16/01/2023 Aralık 2022 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2023 16/01/2023 Aralık 2022 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2023 20/01/2023 Aralık 2022 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2023 20/01/2023 Aralık 2022 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/01/2023 20/01/2023 Aralık 2022 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2023 20/01/2023 Aralık 2022 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2023 20/01/2023 Aralık 2022 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2023 20/01/2023 Aralık 2022 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
16/01/2023 24/01/2023 1-15 Ocak 2023 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
16/01/2023 25/01/2023 1-15 Ocak 2023 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2023 26/01/2023 Aralık 2022 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2023 26/01/2023 Aralık 2022 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
01/01/2023 26/01/2023 Ekim-Kasım-Aralık 2022 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
01/01/2023 26/01/2023 Ekim-Kasım-Aralık 2022 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi
01/01/2023 30/01/2023 Aralık 2022 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2023 30/01/2023 Ekim-Kasım-Aralık 2022 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2023 31/01/2023 Ekim-Kasım-Aralık 2022 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi ve Ödemesi
01/01/2023 31/01/2023 Motorlu Taşıtlar Vergisinin 1. Taksit Ödemesi
01/01/2023 31/01/2023 Yıllık Harçların Ödemesi
01/01/2023 31/01/2023 2022 Yılında Kullanılan Defterlerin 2023 Yılında da Kullanılmak İstenmesi Halinde Yasal Defterlere İlişkin Ara Tasdik
01/01/2023 31/01/2023 Aralık 2022 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
01/01/2023 31/01/2023 Ekim-Kasım-Aralık 2022 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
01/01/2023 31/01/2023 Aralık 2022 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2023 31/01/2023 Aralık 2022 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/01/2023 31/01/2023 Aralık 2022 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/01/2023 31/01/2023 Aralık 2022 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2023 31/01/2023 7256 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 13. Taksit Ödemesi
01/01/2023 31/01/2023 7326 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 9. Taksit Ödemesi
01/11/2022 31/01/2023 Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ekim 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/01/2023 31/01/2023 Varlık Barışı Kapsamında Aralık 2022 Dönemine Ait Yurt İçinde Sahip Olunan Varlıklara İlişkin Vergi Beyannamesi Üzerinden Hesaplanan Verginin Ödemesi
01/01/2023 31/01/2023 Aralık 2022 Dönemine Ait 464 Sıra No.lu VUKGT Kapsamında Bildirimde Bulunma Zorunluluğu Getirilen Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları ile Kargo ve Lojistik İşletmeleri Tarafından Bildirim Verilmesi
01/01/2023 31/01/2023 Aralık 2022 Dönemine Ait 538 Sıra No.lu VUKGT kapsamında Taşınmaz (Satış/Kiralama) ve Motorlu Taşıt (Satış) İlanlarını Platformları Üzerinden Yayımlayanlar ile Günübirlik Konut Kiralama İşini Platformları Üzerinden Sağlayanlarca Bildirim Verilmesi
01/01/2023 20/02/2023 2023 Yılına İlişkin Değerli Konut Vergisinin Beyanı
01/01/2023 28/02/2023 2023 Yılı Değerli Konut Vergisinin 1. Taksit Ödemesi
01/01/2023 31/03/2023 Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Gelir Vergisi Mükelleflerinin, Aralık 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/01/2023 31/03/2023 Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Gelir Vergisi Mükelleflerinin, Aralık 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/01/2023 02/05/2023 Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin, Aralık 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/01/2023 02/05/2023 Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin, Aralık 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/01/2023 03/07/2023 FATCA Anlaşmasının Uygulanmasına İlişkin Kılavuz Kapsamında Bildirimi Zorunlu ABD Hesaplarına İlişkin Bilgilerin Finansal Kuruluşlar Tarafından Elektronik Ortamda Bildirilmesi
01/01/2023 03/07/2023 2022 Dönemi Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formu (Ek-5)
01/01/2023 31/08/2023 Kurumlar Vergisi Mükellefleri Dışında Kalan Diğer Mükellefler ile Diğer Kişiler Tarafından Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formunun Verilmesi

Kaynak: GİB