2023 Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonu Tutarı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Fon Kurulunun 15/12/2022 Tarihli ve 2022/595 Sayılı Kararı 22 Aralık… 

 

 

2023 Yılı Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonu Tutarı

2023 Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonu Tutarı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Fon Kurulunun 15/12/2022 Tarihli ve 2022/595 Sayılı Kararı

22 Aralık 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 32051

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığından:

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU FON KURULU KARARI

Karar No: 2022/595 Karar Tarihi: 15.12.2022

Fon Kurulu Başkanlığının 14.12.2022 tarihli yazıları ekinde gönderilen Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (Fon) 14.12.2022 tarihli ve 80249167- 020.01-7 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda;

Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları İle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelik”in 4’üncü maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde, 04.01.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca 24.11.2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen yeniden değerleme oranı dikkate alınarak, halihazırda 200 bin TL olan sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarının, 2023 takvim yılı başından geçerli olmak üzere 400 bin TL olarak belirlenmesine.

Bu düzenlemenin, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 116’ncı maddesinin sekizinci fıkrası hükmü uyarınca Resmi Gazete’de yayımlanmasına karar verilmiştir.