VUK Sirküleri 147 – Düzce İlindeki Mükellefler İçin Bildirim Süreleri Uzatıldı Düzce İlindeki Mükellefler İçin Beyanname Bildirim Süreleri Elekt..

 

 

VUK Sirküleri 147 – Düzce İlindeki Mükellefler İçin Bildirim Süreleri Uzatıldı 

VUK Sirküleri 147 – Düzce İlindeki Mükellefler İçin Bildirim Süreleri Uzatıldı

Düzce İlindeki Mükellefler İçin Beyanname Bildirim Süreleri Elektronik Defter Oluşturma ve İmzalanma ile e-Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatıldı

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/147

Konusu: Düzce ili Gölyaka ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle 28 Kasım 2022 (26 Kasım 2022 tarihinin hafta sonu tatiline rastlaması nedeniyle) günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri; 30 Kasım 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken Turizm Payı Beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi ile 30 Kasım 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2022/Ekim dönemine ilişkin “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve mezkûr tarihe kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma/imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme sürelerinin uzatılması.

Tarihi: 23/11/2022

Sayısı: VUK-147/ 2022-10

1. Giriş

23.11.2022 tarihinde Düzce ili Gölyaka ilçesinde meydana gelen depremle ilgili olarak Bakanlığımıza iletilen talepler nedeniyle, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci ve mükerrer 242 nci maddesi ile 7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanunun 6 ncı maddesindeki yetkiye dayanılarak söz konusu ildeki mükellefler tarafından 28 Kasım 2022 (26 Kasım 2022 tarihinin hafta sonu tatiline rastlaması nedeniyle) günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri; 30 Kasım 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken Turizm Payı Beyannamesinin verilme ve ödeme süresi ile 30 Kasım 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2022/Ekim dönemine ilişkin “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve mezkûr tarihe kadar oluşturulması ve imzalanması gereken, e-Defterlerin oluşturulma/imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme sürelerinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması:

Düzce ilindeki mükellefler tarafından 28 Kasım 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi,  Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 26 Aralık 2022 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

3. Turizm Payı Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süresinin Uzatılması:

Düzce ilindeki mükellefler tarafından 30 Kasım 2022 günü sonuna kadar elektronik ortamda gönderilmesi gereken Turizm Payı Beyannamelerinin verilme süresi ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden payların ve vergilerin ödeme süresi 2 Ocak 2023 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

4. Bildirim Formlarının Verilme Süresinin Uzatılması:

Düzce ilindeki mükellefler tarafından 30 Kasım 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2022/Ekim dönemine ilişkin “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme süresi 2 Ocak 2023 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

5. Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresinin Uzatılması:

Düzce ilindeki mükelleflerden elektronik defter uygulamasına dahil olanlar tarafından, 30 Kasım 2022 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken, aylık tercihte bulunan mükellefler için 2022/Ağustos ile üç aylık tercihte bulunan mükelleflerin 2022/Temmuz-Ağustos-Eylül dönemleri e-Defterlerinin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 2 Ocak 2023 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Duyurulur.

Bekir BAYRAKDAR

Gelir İdaresi Başkanı