Vergilerde Pişmanlıkla Beyan Uygulaması Rehberi Yayınlandı 7338 sayılı Kanunla Vergi Usul Kanununun 371 inci maddesinde yapılan düzenlemeye istinaden…

 

 

Vergilerde Pişmanlıkla Beyan Uygulaması Rehberi Yayınlandı

 

Vergilerde Pişmanlıkla Beyan Uygulaması Rehberi Yayınlandı

7338 sayılı Kanunla Vergi Usul Kanununun 371 inci maddesinde yapılan düzenlemeye istinaden “Vergilerde Pişmanlıkla Beyan Uygulaması Rehberi” güncellenerek kullanıma sunulmuştur.

Söz konusu Rehberde;

  • Pişmanlık ve ıslah uygulamasının kapsamı,
  • Pişmanlık hükümlerinden kimlerin yararlanabileceği,
  • Pişmanlık ve ıslah kapsamına giren vergiler,
  • Pişmanlık ve ıslah hükümlerinden yararlanma şartları,
  • Yapılmakta olan vergi incelemesi ya da takdire sevk işlemine ilişkin vergi türünden farklı vergi türü için pişmanlıkla beyanname verilip verilemeyeceği,
  • KDV uygulamasında olumsuzluğun giderilmesi ve işlemlerin gerçekliğini ispat için davet edilen mükelleflerin pişmanlık hükümlerinden yararlanıp yararlanamayacağı,
  • Pişmanlık zammı oranı ve nasıl hesaplanacağı,

gibi konularda açıklayıcı bilgilere ve örneklere yer verilmiştir.

Vergilerde Pişmanlıkla Beyan Uygulaması Rehberine ulaşmak için tıklayınız – GİB’e Link

Konu hakkında detaylı bilgi için Vergi İletişim Merkezini VİMER-189 arayabilirsiniz.

Kaynak: GİB