2021 Yılı Tam Tasdik Raporlarının Verilme Süresi Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanlığı14/06/2022 tarih ve D.107/00585 sayılı yazısı ile 2021… 

 

 

 

2021 Yılı Tam Tasdik Raporlarının Verilme Süresi

 

ÖZET:

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Ankara YMMO Başkanlığı’na hitaben yazılan 21.06.2022 tarihli ve E-78715 sayılı yazıda, 2021 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi Tasdik Raporlarının 31/7/2022 tarihine kadar verilmesi gerektiğinin değerlendirildiği bildirilmiştir.

 

Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanlığı14/06/2022 tarih ve D.107/00585 sayılı yazısı ile 2021 yılına ait Kurumlar Vergisi Beyannamesinin resmi tatillerden dolayı 05/05/2022 tarihine uzatılması nedeniyle, 2021 yılına ait Tam Tasdik Raporlarının teslim edilme süresinin 31 Temmuz 2022 tarihine kadar uzatılıp uzatılmadığı konusunda Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan görüş istemiştir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanlığı’na hitaben yazdığı 21.06.2022 tarih ve E-78715 sayılı cevabi yazısında; 2021 yılı yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesinin 01/04/2022-5/5/2022 tarihleri arasında verilebileceği belirtilerek, kurumlar vergisi mükellefleri için 2021 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi Tasdik Raporlarının, 24 Sıra No.lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği çerçevesinde beyannamenin verildiği Mayıs ayını takip eden iki ayın son günü olan 31 Temmuz 2022 tarihine kadar verilmesi gerektiğinin değerlendirildiğini bildirmiştir.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanlığı’na hitaben yazılan yazı Sirkülerimiz ekinde verilmiştir.

Yazı İçin Tıklayınız

Kaynak: TÜRMOB