Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği (Sıra No: 5) 16 Haziran 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31868 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı…

 

 

 

Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği (Sıra No: 5)

 

16 Haziran 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31868

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

 
 
 

ÖZET: Tebliğ ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’a İlişkin Tebliğler uyarınca kurulan ve kurulacak olan yetkili müesseselerin efektif/döviz alış ve satış işlemlerinde ve müşterileriyle yapacakları sözleşmelerde işlem ve sözleşmeleri yapmadan önce vergi kimlik numarası tespit etme ve kullanımı zorunluluğuna ilişkin sınırın 3.000 Amerikan Dolarından 5.000 Amerikan Dolar olarak belirlenmiştir. (GİB)

 

MADDE 1- 19/6/2001 tarihli ve 24437 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği (Sıra No: 2)’nin “III- DİĞER MALİ İŞLEMLER” başlıklı bölümünün “Yetkili Müesseselerce Yapılan İşlemler” başlıklı 4 üncü maddesinde yer alan “3.000 Amerikan Doları” ibaresi “5.000 Amerikan Doları” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.