KDV1, KDV2, KDV2B ve KDV9015 Beyannamelerinde Değişiklik 21/4/2022 tarihli ve 31816 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değ…

 

 

 

KDV1, KDV2, KDV2B ve KDV9015 Beyannamelerinde Değişiklik

 

21/4/2022 tarihli ve 31816 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 41 Seri No.lu Tebliğle getirilen düzenlemelere istinaden Katma Değer Vergisi Beyannamesinde 01.06.2022 tarihi itibariyle (Mayıs/2022 vergilendirme dönemi için) değişiklikler yapılmıştır.

Mevzuat değişiklikleri nedeniyle KDV1, KDV2, KDV2B ve KDV9015 beyannamelerinde düzenlemeler yapılmıştır. Mükelleflerimizin, Beyanname Düzenleme Programlarını güncellemeleri gerekmektedir. Değişikliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

Kaynak: GİB