5359 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile KDV Oranlarında Yapılan Düzenlemeler 29/3/2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Karar..

 

 

KDV Oranlarında Yapılan Yeni Düzenlemeler

5359 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile KDV Oranlarında Yapılan Düzenlemeler

29/3/2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan düzenlemeler konuları itibarıyla aşağıda açıklanmıştır.

KONUT TESLİMLERİNDE KDV UYGULAMASI

Yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla konut teslimlerinde KDV oran uygulamasında önemli değişiklikler yapılmıştır.

Kararın 1 inci maddesinde, mevcut durumda konutlara uygulanan KDV oranının tespitinde esas alınan büyükşehir belediyesi sınırları içinde bulunup bulunmama ve yapının bulunduğu arsanın emlak vergisi değerini dikkate alan kriterler kaldırılmıştır.

Kararın 4 ve 9 uncu maddelerinde yapılan düzenleme ile de konut teslimlerindeki KDV oranı yeniden düzenlenerek, konutların net alanının 150 m2’ye kadar olan kısmı için %8, 150 m2’nin üzerindeki kısımları içinse %18 oranında KDV uygulanması kararlaştırılmıştır.

Ayrıca, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri çerçevesinde yapılan konutların net alanının 150 m2’ye kadar olan kısmı için %1 oranında uygulanmakta olan KDV oranı korunmuş, bu konutlarda da 150 m2’nin üzerindeki kısımlar için %18 oranında KDV uygulanması karara bağlanmıştır.

KDV oranlarına ilişkin düzenlemenin ne zaman yürürlüğe gireceği konusu Kararın 10 uncu maddesinde düzenlenmiş ve Kararın yürürlüğe girdiği tarihten önce yapı ruhsatı alınmış veya kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi yapılmış projeler kapsamında inşa edilen konutlar için eski hükümlerin uygulanacağı belirtilmiştir.

ARSA VE ARAZİ TESLİMLERİNDE KDV UYGULAMASI

Kararın 9 uncu maddesinde yapılan düzenleme ile halihazırda % 18 oranında KDV’ye tabi arsa ve arazi teslimlerinde KDV oranı %8’e indirilmiştir.

SERTİFİKALI TOHUMLUK VE FİDANLARDA KDV ORANI

Kararın 2 nci maddesinde yapılan düzenleme ile mevcut durumda ismen sayılarak belirlenmiş sertifikalı tohum ve fidan teslimlerinde % 1 oranındaki KDV uygulaması, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sertifikalandırılan tüm tohumluk ve fidanları kapsayacak şekilde genişletilmiş ve KDV oranı %1’e indirilmiştir.

İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITI TİCARETİNDE KDV ORANI

Kararın 3 üncü maddesinde yapılan düzenleme ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden mükelleflerce kullanılmış araç (binek otomobil ve traktör) teslimlerinde oluşan karları esas alarak belirlenen özel matrah üzerinden hesaplanan KDV oranı %1’den %18’e yükseltilmiştir.

DENİZ ARAÇLARINDA KDV ORANI

Kararın 5 inci maddesinde, halihazırda teslimleri %1 oranında KDV’ye tabi olan Yatlar, Kotralar, Tekneler ve Gezinti Gemilerinin KDV oranı %18 olarak belirlenmiştir.

TIBBİ CİHAZLARIN KDV ORANI

Kararın 6 ncı maddesinde, Gümrük Tarife Cetvelindeki GTİP numaralı esas alınarak %8 oranında KDV uygulanan tıbbi cihazların kapsamında düzenleme yapılarak Sağlık Bakanlığı uygulamaları ile uyum sağlanmış ve tüm tıbbi cihazların teslim ve kiralanmasında KDV oranı %8 olarak belirlenmiştir.

YEME İÇME HİZMETLERİNDE KDV ORANI

Kararın 7 nci maddesinde, yeme içme hizmetlerindeki birinci sınıf işletme, üç yıldız ve üzeri otel gibi yerler için yapılan ayrım kaldırılarak bu hizmetlerin tamamında KDV oranı %8’e indirilmiştir.

TARIM MAKİNELERİNDE KDV ORANI

Kararın 8 nci maddesinde, GTİP bazlı indirimli oran uygulanan tarım makinelerinin kapsamı güncellenmiş, süt toplama tankları ve sütçülükte kullanılan makine ve cihazlar ile yumurta, meyve ve diğer tarım ürünlerini ayırma veya temizlemeye mahsus makinelerin KDV oranı %8’e indirilmiştir.

TEMİZLİK MALZEMELERİ, BEBEK BEZLERİ GİBİ ÜRÜNLERDE KDV ORANI

Kararın 9 uncu maddesinde;

  •   Sabun,
  •   Şampuan,
  •   Deterjan,
  •   Dezenfektanlar,
  •   Islak mendil,
  •   Tuvalet kağıdı,
  •   Kağıt havlu,
  •   Kağıt mendil ve peçete
  •   Bebek ve yetişkin bezleri, hijyenik ped vb. (9619.00 tarife pozisyonunda yer alan mallar)

Ürünlerin teslimlerinde KDV oranı %18’den %8’e indirilmiştir.

Kaynak: GİB