Ücret Gelirlerinin Beyanında Önemli Noktalar Son Düzenlemeler Işığında Ücret Gelirlerinin Beyanında Önemli Noktalar ÖNSÖZ Mali Müşavirlik mesleği bilg…

 

 

Ücret Gelirlerinin Beyanında Önemli Noktalar

Ücret Gelirlerinin Beyanında Önemli Noktalar

Son Düzenlemeler Işığında Ücret Gelirlerinin Beyanında Önemli Noktalar

ÖNSÖZ

Mali Müşavirlik mesleği bilgi ve birikime dayanan bir meslektir. Bu yüzden TÜRMOB ve Odalarımızın eğitim temel önceliği oldu ve olmaya devam edecektir. Meslektaşlarımızın ihtiyaç duyacakları bilgiye en doğru ve en sağlıklı bir biçimde ulaşmaları için eğitim faaliyetleri, yayınlar gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalarımızdan birisi de Mali Mevzuat Yorum Uygulama Sirküleridir.

Meslektaşlarımıza yardımcı olmak amacıyla mali konularda aydınlatıcı bilgi aktarmak ve tartışmalı konulara dikkat çekmek amacıyla, Mesleki Mevzuatı İzleme Kurulu tarafından hazırlanan, Mali Mevzuat Yorum Uygulama Sirkülerinin 2022 yılının ikincisini sizlerin istifadesine sunuyoruz. Mali Mevzuat Yorum Uygulama Sirkülerini hazırlayan Meslek Mevzuatı İzleme Kurulumuza teşekkür ederiz.

Son Düzenlemeler Işığında Ücret Gelirlerinin Beyanında Önemli Noktalar’ı konu alan Sirkülerimiz uygulamacılara yardımcı olmak amacıyla konu açıklamaları, ilgili maddeler, kararlar, uygulamaya örnekleri değerlendirilerek hazırlanmıştır. Son Düzenlemeler Işığında Ücret Gelirlerinin Beyanında Önemli Noktalar Mali Mevzuat Yorum Uygulama Sirkülerimizin meslektaşlarımıza faydalı olmasını diliyoruz.

Emre KARTALOĞLU

TÜRMOB Genel Başkanı

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ

SON DÜZENLEMELER IŞIĞINDA ÜCRET GELİRLERİNİN BEYANINDA ÖNEMLİ NOKTALAR

1. GİRİŞ

2. ÜCRETİN TANIMI

2.1 Ücretin Unsurları

2.2 Ücretin Safi Tutarının Tespiti

2.3 Gerçek Usule Tabi Ücretlerin Vergilendirilmesi

2.4 Kesinti Yoluyla Vergilendirme

2.5 Kesinti Yoluyla Vergilendirilen Ücretlerin Yıllık Beyannameye Konu Edilmesi

3. ÖZELLİKLİ BÖLGELERDE ELDE EDİLEN ÜCRETLERİN DURUMU

4. ÖZELLİKLİ BÖLGELERDE ELDE EDİLENLER İLE NORMAL ÜCRETİN BİRLİKTE ELDE EDİLMESİNE YÖNELİK ÖRNEKLER

5. HAKKI HUZUR ÜCRETİNİN VERGİ YASALARI VE TTK KARŞISINDA DURUMU

Sirküler İçin Tıklayınız

Kaynak: TÜRMOB