Döviz/Altın Dönüşümlü Kur/Fiyat Korumalı TL Mevduat Hesaplarının Muhasebeleştirilmesi T.C. KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU Döviz…

 

 

KGK – Döviz/Altın Dönüşümlü Kur/Fiyat Korumalı TL Mevduat Hesaplarının Muhasebeleştirilmesi Hakkında Duyuru

Döviz/Altın Dönüşümlü Kur/Fiyat Korumalı TL Mevduat Hesaplarının Muhasebeleştirilmesi

T.C.

KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU

Döviz/Altın Dönüşümlü Kur/Fiyat Korumalı TL Mevduat Hesaplarının Muhasebeleştirilmesi Hakkında Duyuru

TFRS Kapsamında Muhasebeleştirme

Bilindiği üzere, finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla “Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” ile “Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” yayımlanmış ve bu doğrultuda, yurt içi yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin döviz ve altın mevduat ve katılım fonu hesaplarının, “Kur/ Altın Fiyatı Korumalı TL Vadeli Mevduat/Katılım Hesapları”na (KKMH) dönüştürülmesi sağlanarak hesap sahiplerinin kur ve altın fiyatı farkına karşı korunması hedeflenmiştir.

KKMH’nin asgari 6 ay vadeyle açılması ve vade sonunda döviz kurundaki değişikliklere bağlı olarak alınacak nakit tutarının belirsiz olması nedeniyle KKMH nakit ve nakit benzeri olarak değerlendirilmemektedir. Ancak mevduat ve katılım hesabı sahibi sözleşmeye dayalı olarak nakit elde etme hakkı kazandığından KKMH, Türkiye Muhasebe Standardı 32 Finansal Araçlar: Sunum uyarınca finansal varlık tanımını karşılamaktadır. Dolayısıyla mevduat sahibi işletmeler tarafından KKMH, finansal varlıkların muhasebeleştirilmesine ilişkin hükümleri düzenleyen Türkiye Finansal Raporlama Standardı 9 Finansal Araçlar (TFRS 9) uyarınca finansal tablolara yansıtılacaktır.

TFRS 9’un 4.1.1 paragrafı uyarınca bir finansal varlık, işletmenin kullandığı iş modeli ile finansal varlığa bağlı nakit akışlarının özelliklerine göre; aşağıdaki şemada özetlenen süreç kapsamında üç farklı şekilde sınıflandırılıp ölçülmektedir:

Tamamı İçin Tıklayınız

Kaynak: Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu