Yatırımlarda Devlet Yardımları (Karar Sayısı: 5209) 24 Şubat 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31760 Karar Sayısı: 5209 Ekli “Yatırımlarda Devlet Yardım..

 

 

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5209)

Yatırımlarda Devlet Yardımları (Karar Sayısı: 5209)

24 Şubat 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31760

Karar Sayısı: 5209

Ekli “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 193 sayılı Kanunun geçici 80 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3065 sayılı Kanunun 13 üncü ve geçici 30 uncu, 4706 sayılı Kanunun ek 3 üncü ve 5510 sayılı Kanunun ek 2 nci maddeleri ile 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesi gereğince karar verilmiştir.

23 Şubat 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Tamamı İçin Tıklayınız