Ulusal Meslek Standartlarına Dair 9 Adet Tebliğ 22 Şubat 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31758  (1. Mükerrer) Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ..

 

 

22 Şubat 2022 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğler

Ulusal Meslek Standartlarına Dair 9 Adet Tebliğ

22 Şubat 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31758  (1. Mükerrer)

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2015/11)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021/16)
Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021/17)
Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2021/21)
Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021/24)
Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021/25)
Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2021/30)
Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021/31)
Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021/32)
Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2022/1)