33. Vergi Haftası – 21-27 Şubat 2022 Anayasamızda belirtildiği gibi; herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre vergi ödemekle…

 

 

33. Vergi Haftası – 21-27 Şubat 2022

33. Vergi Haftası – 21-27 Şubat 2022

Anayasamızda belirtildiği gibi; herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür.

Ülkelerin gelişmişlik ölçütlerinden biri olan verginin tabana yayılmasını ve verginin adil dağılımını sağlayabilmek için toplumda vergi bilincinin oluşturulması ve vergi ödeme alışkanlığının yerleştirilmesi önem taşımaktadır.

Gelir İdaresi Başkanlığı olarak başlıca görevlerimiz ülkemizin gelir politikasının plan, program, genel ekonomik politika ve stratejiler çerçevesinde oluşturulmasına ilişkin çalışmalar yapmak ve gelir politikasının ülkemizin maliye politikalarıyla uyumlu şekilde tatbikini sağlamak ile mükelleflerin vergiye uyumunu kolaylaştırmak ve hizmetlerini yerine getirmektir.

Gelir İdaresi Başkanlığı, devlet gelir politikalarını adalet ve tarafsızlık ilkeleri çerçevesinde, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu da sağlayarak uygulamak ve kamu alacaklarını en az maliyetle toplamak üzere yurt geneline yayılmış teşkilat yapısı ile mükellef odaklı bir anlayış çerçevesinde hizmet sunmaktadır.

Mükelleflerimizin ödemiş olduğu vergiler, kamu hizmetlerinin finansmanında temel kaynak teşkil etmekte olup eğitim, sağlık, güvenlik, adalet ve ulaşım gibi temel kamu hizmetlerinin yürütülmesinde, ülkemizin kalkınmasında ve toplumsal refahın artırılmasında büyük bir öneme sahiptir.

Günümüzde vergiye gönüllü uyum sadece mükellefin yapmak zorunda olduğu yükümlülükler olarak değerlendirilmemekte, vergilendirme işleminin diğer tarafı olan vergi idaresine de mükelleflerin yükümlülüklerini kolaylaştıracak uygulamaları yürürlüğe koymak gibi bir görev yüklemektedir. Mükellef davranışlarını temel alan mükellef odaklı vergi idarelerinin önemi her geçen gün artmaktadır.

En basit haliyle “mükelleflerin vergi yasalarına uygun şekilde davranması” diye ifade edilen vergiye gönüllü uyum, sosyo-psikolojik nedenlerden kültürel nedenlere, gelir düzeyinden eğitim düzeyine, yasal mevzuattan vergi idaresinin örgüt yapısına kadar pek çok faktöre bağlıdır.

Bu açıdan değerlendirildiğinde, vergi tahakkuk ve tahsilatının arzu edilen düzeylerde gerçekleşebilmesi için vergi toplama yetkisi elinde bulunduran Gelir İdaresi Başkanlığımız teknoloji alanında meydana gelen yenilikler karşısında mükelleflere sunduğu elektronik hizmetleri dünya standartlarına çıkarmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından sunulan dijital hizmetlerin çeşitliliği her geçen yıl artmakta olup, bilgisayar ve mobil cihazlar ile 200’ü aşkın farklı işlemin elektronik ortamda 7/24 yapılabilmesine imkân veren GİB Mobil uygulaması, internet vergi dairesi ve interaktif vergi dairesi mükelleflerimizin kullanımına sunulmaktadır. Başkanlığımızın mükelleflerimizin kullanımına sunduğu uygulamalardan bazıları İnteraktif Vergi Danışmanı, e-fatura, e-defter, e-beyanname, hazır beyan sistemi, defter beyan, e-yoklama sistemi ve GİB Mobil uygulaması, internet vergi dairesi ve interaktif vergi dairesi uygulamasıdır.

Bu uygulamalarla, mükelleflerin vergi dairelerine gitmeden işlemlerini hızlı ve güvenli bir şekilde yapabilecekleri birçok hizmet kanalı oluşturulmuştur. Bunlardan en başta gelen İnteraktif Vergi Dairesi uygulamamız ile mükelleflerimiz; bildirim, beyanname, ödeme, borç bilgilendirme ve sorgulama hizmetleri ile mükellefiyete ilişkin talep ettikleri yazıları alabilmektedir.

Mükelleflerimizin vergisel işlemlerini yerine getirirken ihtiyaç duyabilecekleri her türlü bilgi ve uygulamalar, hakları, yükümlülükleri ve güncel mevzuat değişiklikleri konularında; yazılı ve görsel yayınlar, Başkanlığımız resmi internet sitesi (www.gib.gov.tr), kurumsal sosyal medya hesaplarımız (@gibsosyalmedya) ve vergi iletişim merkezi (VİMER-189) aracılığı ile sürekli olarak bilgilendiriyoruz.

Mükelleflerin vergiyi niçin ödeyecekleri ve ödedikleri verginin kendilerine ne şekilde geri döneceğini bilmesi önemli bir husustur. Bunun için Başkanlığımız vergi bilincini geliştirmek adına yaptığı çalışmaları takvim yılına yaymış olup,  her yıl Şubat ayının son haftasında da vergi haftası kutlanmaktadır. Vergi Haftasında; vergi bilincinin çocuklarda ve genç nesillerde oluşturulması, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunun artırılması ve aynı zamanda kayıt dışı ekonomi ile mücadele bilincinin oluşturulması amacıyla çeşitli tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri yürütülmektedir.

33. Vergi Haftası etkinliklerinden bazıları şunlardır;

 • Vergi Haftası için  “SİZ VERGİYLE BİZ HİZMETLE MÜKELLEFİZ”  sloganı ile hazırlanan afiş 81 ilimizdeki Vergi Dairesi Başkanlıkları ve Defterdarlıklarda, kamu kurumlarının “Outdoor TV” ekranlarında ve şehir içi toplu ulaşım araçlarında  görünür şekilde olmasına dikkat edilerek asılacak/yansıtılacaktır.
 • Çocuklarda vergi bilincini geliştirmek ve benimsetmek için “TÜRKİYENİN GELECEĞİ BİZİZ, BİZİM GELECEĞİMİZ VERGİLERİNİZ” sloganı ile hazırlanan öğrenci afişi okullara asılacaktır.
 • E-posta abonelerimize gönderilen vergi haftası kutlama mesajının yanı sıra vergi farkındalığının artırılması ve mevzuat güncellemelerinin en kısa zamanda etkin bir şekilde iletilmesi amacıyla bilgilendirme mesajları yıl boyunca gönderilmeye devam edilecektir.
 • Dijital platformlar üzerinden yeni işe başlayan mükelleflerin hak ve yükümlülükleri, genç girişimciler ve “e-Dönüşüm” (Dijital Dönüşüm) konularında mükelleflere yönelik bilgilendirme toplantıları yapılacaktır.
 • Vergi Haftası süresince oynanan Süper Lig ve TFF 1. Lig futbol müsabakalarında,  “GELECEĞİN GARANTİSİ VERGİLERİNİZDİR, VERGİ HAFTASI KUTLU OLSUN” yazılı branda tribüne asılacaktır.
 • Vergi Haftası slider ve afişleri kamu kurumları, meslek odaları, üniversiteler ve diğer kurumların Outdoor TV ekranlarında yayınlanacaktır.
 • Başkanlığımız tarafından mükellef odaklı hizmet anlayışının gereği olarak, hizmetin en iyi şekilde yerine getirilmesi ve çağın getirdiği teknolojik imkânlardan yararlanılarak vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi sürecinin kolaylaştırılmak amacıyla Gayri Menkul Sermaye İradı, Ücret, Menkul Sermaye İradı, Diğer Kazanç ve İradı elde eden mükelleflerin yıllık gelir vergisi beyannamelerinin “Hazır Beyan Sistemi” ile verilmesi yönündeki bilgilendirme çalışmalarına 81 ilde devam edilecektir.
 • Bankaların ATM ekranlarında Vergi Haftası süresince kutlama mesajımız yer alarak görünürlük sağlanacaktır.
 • PTT ile yapılan işbirliği çerçevesinde, vergi haftası süresince PTT tarafından “Vergi Güçtür” sloganlı flam uygulaması yapılacaktır.
 • Kızılay işbirliği ile kan bağışı kampanyası düzenlenecektir.
 • Meslekte 35 hizmet yılını doldurmuş personelimize, çalışma süresince kurumumuza katkılarından dolayı teşekkür belgesi verilecektir.

Gelir İdaresi Başkanlığı, vergisel yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getirerek ülkemizin gelişmesine katkı sağlayan tüm mükelleflerimize, meslek mensuplarımıza ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür etmektedir.

Gelir İdaresi Başkanlığı