Defter Beyan Duyurusu – Basit Usule Tabi Olan Mükellefler Gelir Vergisi Kanunu’na 7338 sayılı Kanun ile eklenen mükerrer 20/A maddesine göre; ka…

 

 

Defter Beyan Duyurusu – Basit Usule Tabi Olan Mükellefler

Defter Beyan Duyurusu – Basit Usule Tabi Olan Mükellefler

Gelir Vergisi Kanunu’na 7338 sayılı Kanun ile eklenen mükerrer 20/A maddesine göre; kazançları basit usulde tespit olunan ticaret ve sanat erbabının, 01.01.2021 tarihinden itibaren elde ettikleri ticari kazançları gelir vergisinden istisna edilmiştir. Basit usule tabi olan mükellefler 2021 yılı ticari kazançları üzerinden 2022 yılında yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeyeceklerdir. “Kazançları Basit Usulde Tespit Edilen Mükelleflerde Gelir Vergisi İstisnası Rehberine” gib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Kaynak: GİB