5189 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı İle İlgili Düzeltme 15 Şubat 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31751 13/02/2022 tarihli ve 31749 sayılı Resmî Gazete’de..

 

 

5189 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı İle İlgili Düzeltme

5189 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı İle İlgili Düzeltme

15 Şubat 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31751

13/02/2022 tarihli ve 31749 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 12/02/2022 tarihli ve 5189 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın 4 üncü maddesinde sehven yer alan “3 üncü,” ibaresi madde metninden çıkarılarak düzeltilmiştir.