2 No.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesinin; “Vergi Bildirimi” bölümünde yer alan “Tam Tevkifat Uygulanan İşlemlere Ait Bildirim” tablosuna “106-…

 

 

Defter Beyan Duyurusu – 2 No.lu KDV Beyannamesine Eklenen Tür Kodları

 

2 No.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesinin;

“Vergi Bildirimi” bölümünde yer alan “Tam Tevkifat Uygulanan İşlemlere Ait Bildirim” tablosuna “106-İthal Edilen Malın Bedelinde Sonradan Ortaya Çıkan Ödemeler” tür kodu,

Ekler bölümüne “Tam Tevkifat Kapsamında İthalat İşlemlerine İlişkin Bilgiler” ayrıntı tablosu ve Gider Ekle fonksiyonunda “KDV Tevkifatlı Alım” seçeneğinde yer alan “KDV Tevkifat Kutucuğuna” “106-İthal Edilen Malın Bedelinde Sonradan Ortaya Çıkan Ödemeler” tür kodu eklenmiştir.

Kaynak: GİB