Bazı Mükelleflerin e-Fatura ve e-Deftere Geçiş Süreleri Gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar…

 

 

Bazı Mükelleflerin e-Fatura ve e-Deftere Geçiş Süreleri

Bazı Mükelleflerin e-Fatura ve e-Deftere Geçiş Süreleri

Gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükelleflerden Brüt Satış Hasılatına (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) göre

e-Fatura ve e-Deftere Geçiş Süreleri

Mali Yılı e-Fatura/e-Arşiv Fatura ve e-Defter Geçişi İçin Brüt Satış Hasılatı e-Fatura/e-Arşiv Fatura Geçiş Tarihi e-Defter Geçiş Tarihi
2020 veya 2021 Hesap Dönemleri İçin 1 Milyon TL 01.07.2022 01.01.2023
2022 Hesap Dönemi İçin 500 Bin TL 01.07.2023 01.01.2024
İzleyen Yıllarda 500 Bin TL İlgili hesap dönemini izleyen yedinci ayın başına kadar e-Belgeye geçiş yapılan hesap dönemini izleyen yılın başından itibaren

Kaynak: TÜRMOB