İşkolları Yönetmeliğinde Değişiklik 04/02/2022 04 Şubat 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31740 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: MADDE 1 – 19/1…

 

 

İşkolları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İşkolları Yönetmeliğinde Değişiklik 04/02/2022

04 Şubat 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31740

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

MADDE 1 – 19/12/2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşkolları Yönetmeliğinin EK-l’inde yer alan 13 numaralı İnşaat işkolu tablosuna 43.99.15 satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin EK-l’inde yer alan 15 numaralı Taşımacılık işkolu tablosunda bulunan 52.21.08 kod numaralı “Otoyol, tünel ve köprü işletmeciliği” satırı yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
19/12/2012 28502
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 26/7/2013 28719
2- 26/3/2014 28953
3- 1/9/2021 31585