Altın Hesaplarından TL Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşüm (Sayı: 2022/6) 01 Şubat 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31737 Türkiye Cumhuriyet Merkez…

 

 

Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/16)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/6)

 

Altın Hesaplarından TL Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşüm (Sayı: 2022/6)

01 Şubat 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31737

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: 

MADDE 1 – 29/12/2021 tarihli ve 31704 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/16)’in 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Merkez Bankası, bankanın mevduat hesabına uygulayacağı azami faiz oranını belirlemeye yetkilidir.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
29/12/2021 31704
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 31/12/2021 31706
2- 11/1/2022 31716