Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz 02/01/2022 3 Ocak 2022 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 31708 DÜZELTME 02/01/2022 tarihli ve 31707 sayılı…

 

 

Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti

Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz 02/01/2022

3 Ocak 2022 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 31708

DÜZELTME

02/01/2022 tarihli ve 31707 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan, Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespitine ilişkin Kararın ikinci paragrafında yer alan “Belirlenen bu oranlar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.” cümlesi, T.C. Merkez Bankasının 02/01/2022 tarihli ve Z-TCMB.70476003-365.01-3 sayılı yazısına istinaden “Belirlenen bu oranlar 31/12/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.” şeklinde değiştirilerek düzeltilmiştir.

02 Ocak 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31707

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

Bankamızca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 14,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 15,75 olarak tespit edilmiştir.

Belirlenen bu oranlar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.