29 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan Mevzuat 29 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31704 Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında…

 

 

29 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan Mevzuat

29 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan Mevzuat

29 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31704

Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4976)
Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 4980)
Ticaret Denetmenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Türkiye Ürün İhtisas Borsasında Aracılık Faaliyetleri ile Aracıların Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik
Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalar Uygulama Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Hayat Grubu Sigortaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/16)
Sermaye Piyasası Kurulunun 2022 Yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Uygulama Esaslarına İlişkin Kararı