Nakit Sermaye Artırımlarında Faiz İndirimi Teşviki ÖNSÖZ Mali Müşavirlik mesleği bilgi ve birikime dayanan bir meslektir. Bu yüzden TÜRMOB ve Odalarım…

 

 

Nakit Sermaye Artırımlarında Faiz İndirimi Teşviki

 

Nakit Sermaye Artırımlarında Faiz İndirimi Teşviki

ÖNSÖZ

Mali Müşavirlik mesleği bilgi ve birikime dayanan bir meslektir. Bu yüzden TÜRMOB ve Odalarımızın eğitim temel önceliği oldu ve olmaya devam edecektir. Meslektaşlarımızın ihtiyaç duyacakları bilgiye en doğru ve en sağlıklı bir biçimde ulaşmaları için eğitim faaliyetleri, yayınlar gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalarımızdan birisi de, Mali Mevzuat Yorum Uygulama Sirküleridir.

Meslektaşlarımıza yardımcı olmak amacıyla mali konularda aydınlatıcı bilgi aktarmak ve tartışmalı konulara dikkat çekmek amacıyla, Mesleki Mevzuatı İzleme Kurulu tarafından hazırlanan, Mali Mevzuat Yorum Uygulama Sirkülerinin yedincisini sizlerin istifadesine sunuyoruz. Mali Mevzuat Yorum Uygulama Sirkülerini hazırlayan Meslek Mevzuatı İzleme Kurulumuza teşekkür ederiz.

Nakit Sermaye Artırımlarında Faiz İndirimi Teşvikini konu alan bu Sirkülerimiz, uygulamacılara yardımcı olmak amacıyla konu açıklamaları, ilgili maddeler, kararlar, uygulamaya örnekleri değerlendirilerek hazırlanmıştır. Nakit Sermaye Artırımlarında Faiz İndirimi Teşviki Mali Mevzuat Yorum Uygulama Sirkülerimizin meslektaşlarımıza faydalı olmasını diliyoruz.

Emre KARTALOĞLU

TÜRMOB Genel Başkanı

 

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ

GİRİŞ

I. İNDİRİMDEN YARARLANABİLECEK

MÜKELLEFLER VE KAPSAM

II. İNDİRİM UYGULAMASI

1. İndirim Miktarının Hesabı

2. Sermaye Artırımının Tescili Ve Artırılan Tutarın Şirketin Banka Hesabına Yatırılması

3. Sermaye Avanslarının Durumu

4. Her Bir Hesap Dönemi İçin Ayrı Ayrı Yararlanma ve Sermaye Azaltımı

5. Kazanç Yetersizliği Nedeniyle İndirim Konusu Edilemeyen Tutarın Sonraki Dönemlere Devri

III. İNDİRİM ORANI VE CUMHURBAŞKANINA (BAKANLAR KURULUNA) VERİLEN YETKİ

1. Artırılmış İndirim oranları

2. Azaltılmış İndirim Oranları

IV. USUL DÜZENLEMESİ

SONUÇ

EK – 1 (UYGULAMA ÖRNEKLERİ)

EK – 2 26/6/2015 TARİHLİ VE 2015/7910 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

EK – 3 NAKDİ SERMAYE ARTIRIMINA FAİZ İNDİRİMİ TEŞVİKİ (KVK. md. 10/1-ı) KONUSUNDAKİ ÖZELGE ÖZETLERİ

Tamamı İçin Tıklayınız

 

Kaynak: TÜRMOB