e-Defter Beratlarının Yükleme Süreleri E-DEFTER BERATLARININ YÜKLEME SÜRELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME DUYURUSU Bilindiği üzere, 518 Sıra No.lu Vergi Us…

 

 

e-Defter Beratlarının Yükleme Süreleri Hakkında Duyuru

 
 

e-Defter Beratlarının Yükleme Süreleri

E-DEFTER BERATLARININ YÜKLEME SÜRELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME
DUYURUSU

Bilindiği üzere, 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 126 ve 128 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirkülerleriyle elektronik defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile elektronik defter beratlarının Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenme sürelerinde değişiklik yapılarak 31/03/2020, 30/04/2020, 31/05/2020 ve 30/06/2020 olan normal süreler, ilgili düzenlemelerinde belirtilen tarihlere uzatılmış olup normal ve uzatılmış süreleri belirtmek üzere aşağıdaki bilgilendirici tablo hazırlanmıştır.

 

Duyurulur.