Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Kayıtlarının Kredi Kuruluşları ve Finansal Kuruluşlar Tarafından Dikkate Alınmamasına İlişkin Kamuoyu Duyurusu B… 

 

 

Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması

 

 

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Kayıtlarının Kredi Kuruluşları ve Finansal Kuruluşlar Tarafından Dikkate Alınmamasına İlişkin Kamuoyu Duyurusu

Bilindiği üzere, 26 Mart 2020 tarihli ve 31080 sayılı Resmî Gazete’de, “Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanun”a eklenen geçici madde yayımlanmış ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Kanun’dan yararlanmak isteyenlerin, geçici maddede belirtilen borçlarını en geç 31 Aralık 2020 tarihine kadar tamamen ödemesi veya yeniden yapılandırması gerekmektedir.

Konu ile ilgili detaylı bilgiye www.riskmerkezi.org adresinde sunulan Bilgilendirme Notundan ulaşılabilmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Saygılarımızla,

Türkiye Bankalar Birliği