Tarım Sigortaları Havuzu Çalışma 08 Nisan 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31093 Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığından: MADDE 1 –…

 

 

Tarım Sigortaları Havuzu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Tarım Sigortaları Havuzu Çalışma

08 Nisan 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31093

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığından:

MADDE 1 – 18/5/2006 tarihli ve 26172 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım Sigortaları Havuzu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Kurulca belirlenecek işletme bedeli;

a) 0 – 100 milyon TL için % 6’dan,

b) 100 – 200 milyon TL için % 5’ten,

c) 200 – 300 milyon TL için % 4’ten

ç) 300 – 400 milyon TL için % 3’ten

d) 400 milyon TL’den fazlası için % 2’den,

fazla olamaz.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı ile Tarım ve Orman Bakanı birilikte yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

18/5/2006 26172

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1- 22/9/2006 26297
2- 24/1/2008 26766
3- 3/4/2012 28253
4- 30/11/2012 28483
5- 26/12/2017 30282
6- 4/1/2019 30645