Meslek Mensubu Adayı Stajyerler İçin Alınan Tedbirler Korona Virüs Pandemisi Nedeniyle Stajyerlerimiz İçin Alınan Tedbirler Korona virüs pandemisi ned…

 

 

Meslek Mensubu Adayı Stajyerler İçin Alınan Tedbirler

Meslek Mensubu Adayı Stajyerler İçin Alınan Tedbirler

Korona Virüs Pandemisi Nedeniyle Stajyerlerimiz İçin Alınan Tedbirler

Korona virüs pandemisi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, TESMER Yönetim Kurulu’nun 25/03/2020 tarihli toplantısında alınan kararlar, TÜRMOB Yönetim Kurulu’nun 26/03/2020 tarih ve 18 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

1) Korona virüs pandemisi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, 10 Mayıs 2020 olan staj başlama son tarihi 31 Mayıs 2020 olarak belirlenmiştir. Başvurular, TEOS üzerinden online olarak yapılabilecektir.

Staja giriş sınavında başarılı olan ve staja başlama süresi devam eden adaylardan, Staj Yönetmeliği’nin 16 ve 19’uncu maddeleri kapsamında 1-10 Mayıs döneminde stajını başlatmak isteyen adaylar, korona virüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında 1-31 Mayıs 2020 tarihleri arasında stajlarını başlatabilecekler, staja başlamaya ilişkin ön başvurularını TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden yapabilecekler ve yaşamın normal akışına dönmesinden itibaren duyurulacak olan tarihler arasında stajın başlamasına ilişkin evrakları kayıtlı oldukları Odaya sunabileceklerdir.

2) T.C. Cumhurbaşkanlığı tarafından 18 Mart 2020 tarihinde açıklanan korona virüs salgınının etkilerini azaltmak için hayata geçirilen “Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi” içerisinde yer alan ve T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından uygulamaya alınan “Kısa Çalışma Ödeneği” kapsamında aday meslek mensuplarının olası mağduriyetlerini önlemek üzere kısa çalışma ödeneği kapsamında SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile eksik gün gerekçesi “18-Kısa Çalışma Ödeneği” olarak bildirilen kısa çalışma süresinde geçen günler staj süresinden sayılacaktır.

3) 2017-2018-2019 Eylül dönemlerinde staja başlayan aday meslek mensupları, 31/03/2020 tarihine kadar ödemeleri gereken eğitim katkı paylarını (e-USE), korona virüs salgını nedeniyle 30/06/2020 tarihine kadar ödeyebileceklerdir.

Kaynak: TÜRMOB