Bazı Mallara Uygulanacak ÖTV 2178 29 Şubat 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31054 Karar Sayısı: 2178 Bazı mallara uygulanacak özel tüketim vergisi tuta…

 

Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2178)

 

Bazı Mallara Uygulanacak ÖTV 2178

 

29 Şubat 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31054

Karar Sayısı: 2178

Bazı mallara uygulanacak özel tüketim vergisi tutarlarının yeniden belirlenmesi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

28 Şubat 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

28/2/2020 TARİHLİ VE 2178 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

MADDE 1– (1) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi Vergi

Tutarı

(TL)

Birimi

2710.12.45.00.11 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar) Kurşunsuz benzin 95 oktan 2.5265 Litre
2710.12.45.00.13 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar) Kurşunsuz benzin 95 oktan (E10) 2.5265 Litre
2710.12.45.00.18 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar) Diğerleri 2.5265 Litre
2710.12.49.00.11 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0.013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)

Kurşunsuz benzin 98 oktan

2.6485 Litre
2710.12.49.00.12 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)

Kurşunsuz benzin 98 oktan (E10)

2.6485 Litre
2710.12.49.00.18 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)

Diğerleri

2.6485 Litre
2710.19.43.00.11 (Gaz oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçmeyenler) Motorin

2.0559 Litre
2710.20.11.00.11 (Gaz oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,00l’i geçmeyenler) Motorin

2.0559 Litre

MADDE 2– (1) 14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar, bu Kararın 1 inci maddesinde yer alan mallar bakımından mezkur maddede tespit edilen özel tüketim vergisi tutarlarını geçmeyecek şekilde uygulanır.

MADDE 3– (1) Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilir.

MADDE 4– (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5– (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının

Yayımlandığı

Resmi Gazetenin

Tarihi

Sayısı

17/5/2018 30424