Reeskont ve Avans Yıllık Faiz Oranları 21 Aralık 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30985 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Bankamızca, vadesine en… 

 

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca, Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Yıllık Faiz Oranları Hakkında Tebliğ

Reeskont ve Avans Yıllık Faiz Oranları

21 Aralık 2019 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30985

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

Bankamızca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 12,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 13,75 olarak tespit edilmiştir.

Belirlenen bu oranlar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Önceki Yıllar Reeskont ve Avans Oranları İçin Tıklayınız