Milli Emlak Genel Tebliği 392 23 Ağustos 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30867 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MADDE 1 – 24/11/2017 tarihli ve 3025…

 

 

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 379)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 392)

Milli Emlak Genel Tebliği 392

23 Ağustos 2019 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30867

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

MADDE 1 – 24/11/2017 tarihli ve 30250 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 379)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını (Milli Emlak Genel Müdürlüğü),”

“ç) İdare: İllerde çevre ve şehircilik il müdürlüğünü (millî emlak dairesi başkanlığı veya millî emlak müdürlüğü), ilçelerde millî emlak müdürlüğünü yoksa milli emlak şefliğini,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanı” ibaresi “Çevre ve Şehircilik Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin Ek-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Eki İçin Tıklayınız

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

24/11/2017 30250