Kamu İhale Kurumu Yönetmelikleri 13 Haziran 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30800 Kamu İhale Kurumundan: — Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmel…

 

 

13 Haziran 2019 Tarihli Kamu İhale Kurumu Yönetmelikleri

Kamu İhale Kurumu Yönetmelikleri

13 Haziran 2019 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30800

Kamu İhale Kurumundan:

— Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik