660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9’uncu maddesi uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarıyla tam uyumu sağlamak üzere; Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından “Defınition of Material (Amendments to IAS 1 and IAS 8)” başlığıyla yayımlanan “Önemli Tanımı (TMS 1 ve TMS 8’de Yapılan Değişiklikler)”in yayımlanmasına karar verilmiştir.

KGK 75935942-050.01.04-[01/146]

07 Haziran 2019 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30794

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 75935942-050.01.04 – [01/145]

Karar Tarihi: 30/05/2019

Konu: Önemli Tanımı (TMS 1 ve TMS 8’de Yapılan Değişiklikler)

660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9’uncu maddesi uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarıyla tam uyumu sağlamak üzere; Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından “Defınition of Material (Amendments to IAS 1 and IAS 8)” başlığıyla yayımlanan “Önemli Tanımı (TMS 1 ve TMS 8’de Yapılan Değişiklikler)”in yayımlanmasına karar verilmiştir.

Önemli Tanımı

TMS 1 ve TMS 8’de Yapılan Değişiklikler

 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 75935942-050.01.04-[01/146]

Karar Tarihi: 30/05/2019

Konu: Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi

660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 9’uncu maddesi uyarınca; Türkiye Finansal Raporlama Standartlarında meydana gelen değişiklikleri yansıtmak ve Elektronik Finansal Raporlama Projesi kapsamında alınacak finansal tablolarla uyumu sağlamak amacıyla 20/05/2013 tarih ve 28652 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi ile İlgili İlke Kararı ve ekinin değiştirilmesine karar verilmiştir.

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULANMASINA YÖNELİK İLKE KARARI

Sayı : 2019-1

Konu : Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ

Tamamı İçin Tıklayınız