KGK Kararları 16/5/2019 21 Mayıs 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30780 Faizsiz Finans Muhasebe Standartları Karar No: 75935942-050.01.04-[01/132] Konu…

 

 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 16/05/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04 – [01/132], [01/133], [01/134], [01/135], [01/136], [01/137], [01/138], [01/139] ve [01/140] Sayılı Kararları

KGK Kararları 16/5/2019

21 Mayıs 2019 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30780

Faizsiz Finans Muhasebe Standartları

Karar No: 75935942-050.01.04-[01/132]

Konu: Faizsiz Finans Kuruluşlarının Finansal Raporlamasına İlişkin Kavramsal Çerçeve’nin Yayımlanması

Karar No: 75935942-050.01.04- [01/133]

Konu: FFMS 1 Katılım Bankaları ve Faizsiz Finans Kuruluşlarının Finansal Tablolarında Genel Sunum ve Açıklama’nın Yayımlanması

Karar No: 75935942-050.01.04-[01/134]

Konu: FFMS 3 Mudârebe Finansmanı’nın Yayımlanması

Karar No: 75935942-050.01.04 – [01/135]

Konu: FFMS 4 Müşâreke Finansmanının Yayımlanması

Karar No: 75935942-050.01.04 – [01/136]

Konu: FFMS 7 Selem ve Alt Selem’in Yayımlanması

Karar No: 75935942-050.01.04 – [01/137]

Konu: FFMS 9 Zekât’ın Yayımlanması

Karar No: 75935942-050.01.04 – [01/138]

Konu: FFMS 10 İstisnâ ve Alt İstisnâ’nın Yayımlanması

Karar No: 75935942-050.01.04- [01/139]

Konu: FFMS 28 Murâbaha ve Diğer Vadeli Satışlar’ın Yayımlanması

Karar No: 75935942-050.01.04-[01/140]

Konu: İşletme Tanımı (TFRS 3’te Yapılan Değişiklikler)

Kararlar İçin Tıklayınız (7,59 Mb)