Tam Tevkifat Kapsamındaki İşlemlere İlişkin İndirilecek KDV’nin de 109 No.lu Satıra Kaydedilmek Suretiyle İndirim Konusu Yapılması

 

ÖZET: Gelir İdaresi Başkanlığı’nın e-Beyanname hizmetini verdiği internet sayfasında yer alan 1.2.2019 tarihli  duyuru güncellenmiş olup; tam tevkifat kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak sorumlu sıfatıyla 2 no.lu

KDV beyannamesinde beyan edilen KDV’nin de, tevkifatı yapan mükellefler tarafından “109 – Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV” satırında indirim konusu yapılabileceği belirtildi.

 

Gelir İdaresi Başkanlığının e-Beyanname hizmetini verdiği internet sayfasında (https://ebeyanname.gib.gov.tr/index.html) 1.2.2019 tarihinde yaptığı duyuruda “1 No.lu KDV Beyannamesinin  “İndirimler” bölümünde yer alan “102-Bu Döneme Ait İndirilecek KDV” satırının Ocak/2019 vergilendirme döneminden itibaren kaldırıldığını ve bu satır yerine 108 – 109 ve 110 numaralı olarak üç ayrı yeni satırın eklendiğini, “Bu Döneme Ait İndirilecek KDV’nin Oranlara Göre Dağılımı” tablosunda ise herhangi bir değişiklik yapılmadığını  ve bu tablonun yeni oluşturulacak satırların (108, 109, 110 no.lu satırlar) toplamını içerecek şekilde beyan edileceğini” duyurmuştu.

Konuyla ilgili açıklamalarımıza ve değerlendirmelerimize ise 6.2.019/47 sayılı Sirkülerimizde yer verilmişti.

Sirkülerimizde yer alan açıklamada  109-Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV ile ilgili yer verilen açıklamalara göre  sadece KISMİ TEVKİFAT kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak sorumlu sıfatıyla 2 no.lu KDV beyannamesinde beyan edilen KDV’nin tevkifatı yapan mükellef tarafından bu satırda indirim konusunun yapılacağının belirtildiği; ancak TAM TEVKİFAT kapsamındaki işlemler için bir belirlemede bulunulmadığı ve 109-Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV ile ilgili yer verilen açıklamalar arasına tam tevkifat kapsamındaki işlemlere ilişkin sorumlu sıfatıyla 2 no.lu KDV beyannamesinde beyan edilen KDV’nin de eklenmesinin uygun olacağı açıklanmıştı.

Gelir İdaresi Başkanlığının e-Beyanname hizmetini verdiği  internet sayfasında (https://ebeyanname.gib.gov.tr/index.html) 1.2.2019 tarihinde yaptığı duyuru güncellenmiş olup; tam tevkifat kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak sorumlu sıfatıyla 2 no.lu KDV beyannamesinde beyan edilen KDV tevkifatı yapan mükellef tarafından “109 – Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV” satırında indirim konusu yapılacaktır.

Duyurunun son hali aşağıdaki gibidir:

“01.02.2019 – 1 No.lu KDV Beyannamesinde İndirimler Tablosunda Değişiklik

1 No.lu KDV Beyannamesinde “İndirimler” bölümünde yer alan “102-Bu Döneme Ait

İndirilecek KDV” satırı, Ocak/2019 vergilendirme döneminden itibaren kaldırılarak, yerine

108 – 109 ve 110 olarak üç ayrı satır getirilmiştir. “Bu Döneme Ait İndirilecek KDV’nin Oranlara Göre Dağılımı” tablosunda herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Bu tablo yeni oluşturulacak satırların toplamını içerecek şekilde beyan edilecektir. İndirimler tablosundaki yeni kodlar beyannamede aşağıdaki şekilde kullanılacaktır. 

108  – Yurtiçi Alımlara İlişkin KDV

Tevkifat kapsamında olmayan işlemlere ilişkin olarak satıcılar tarafından hesaplanan KDV ile kısmi tevkifat kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak satıcılar tarafından beyan edilen KDV bu satırda indirim konusu yapılacaktır. Kısmi tevkifat kapsamındaki işlemlere ilişkin sorumlu sıfatıyla beyan edilen KDV bu satıra kaydedilmeyecek tevkifatı yapan mükellef tarafından 109 no.lu satıra kaydedilmek suretiyle indirim konusu yapılacaktır.

109  – Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV

Tam ve kısmi tevkifat kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak sorumlu sıfatıyla 2 no.lu KDV beyannamesinde beyan edilen KDV, tevkifatı yapan mükellef tarafından bu satırda indirim konusu yapılacaktır. 2 no.lu KDV beyannamesinde beyan edilmeyen ve satıcıya ödenen KDV 108 no.lu satırda indirim konusu yapılacaktır.

110  – İthalde Ödenen KDV

İthalat sırasında gümrük idaresine ödenen ve gümrük makbuzu üzerinde gösterilen KDV bu satırda indirim konusu yapılacaktır.”

Kaynak: TURMOB