660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 19 uncu maddesi, 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 48 inci maddesi ve Kurulumuzun 25/08/2017 tarihli ve 01/166 sayılı kararma istinaden, Denetim Üstlenen Bağımsız Denetçi yetkilendirmesi için uygulanacak ücretin…

Sayı: 30649

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 75935942-050.01.04 – [01/1] Karar Tarihi: 03/01/2019

Kararın Konusu: Denetim Üstlenen Bağımsız Denetçi Yetkilendirme Ücretinin Belirlenmesi

660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 19 uncu maddesi, 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 48 inci maddesi ve Kurulumuzun 25/08/2017 tarihli ve 01/166 sayılı kararma istinaden, Denetim Üstlenen Bağımsız Denetçi yetkilendirmesi için uygulanacak ücretin, 12/9/2017 tarihli ve 30178 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan şekliyle, yeni bir belirleme yapılıncaya kadar aynen uygulanmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.