Ekli “KOSGEB Tarafından Verilecek Hizmetler ve Desteklerden Yararlanacak Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere İlişkin Sektörel ve Bölgesel Önceliklerin Belirlenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 226 ncı maddesi gereğince karar verilmiştir.

25 Ekim 2018 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30576

Karar Sayısı: 227

Ekli “KOSGEB Tarafından Verilecek Hizmetler ve Desteklerden Yararlanacak Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere İlişkin Sektörel ve Bölgesel Önceliklerin Belirlenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 226 ncı maddesi gereğince karar verilmiştir.

24 Ekim 2018

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

 

KOSGEB TARAFINDAN VERİLECEK HİZMETLER VE DESTEKLERDEN YARARLANACAK KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERE İLİŞKİN SEKTÖREL VE BÖLGESEL ÖNCELİKLERİN BELİRLENMESİ HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 5/8/2009 tarihli 2009/15431 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “KOSGEB Tarafından Verilecek Hizmetler ve Desteklerden Yararlanacak Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere İlişkin Sektörel ve Bölgesel Önceliklerin Belirlenmesi Hakkında Karar”a ekli (1) sayılı listenin (J) satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    Sinema filmi, video ve televizyon programlan yapım faaliyetleri hariçtir. 59.11
J Bilgi ve İletişim Sinema filmi, video ve televizyon programlan dağıtım faaliyetleri hariçtir. 59.13
    Sinema filmi gösterim faaliyetleri hariçtir. 59.14
    Ses kaydı ve müzik yayıncılığı faaliyetleri hariçtir. 59.20

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazetenin

Tarihi

Sayısı

18/9/2009 27353
Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemenin

Yayımlandığı Resmî Gazetenin

Tarihi

Sayısı

26/2/2016 29636
31/3/2017 30024 (Mükerrer)