08/07/2013 tarihli ve 2013/5265 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgeli İşletmelere Elektrik Enerjisi Desteği Hakkında Karar”ın yürürlükten kaldırmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 6446 sayılı Kanunun 17 nci ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddeleri gereğince karar verilmiştir.

24 Ekim 2018 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30575

Karar Sayısı: 191

08/07/2013 tarihli ve 2013/5265 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgeli İşletmelere Elektrik Enerjisi Desteği Hakkında Karar”ın yürürlükten kaldırmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 6446 sayılı Kanunun 17 nci ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddeleri gereğince karar verilmiştir.

23 Ekim 2018

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

23/10/2018 TARİHLİ VE 191 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

MADDE 1– (1) 08/07/2013 tarihli ve 2013/5265 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgeli İşletmelere Elektrik Enerjisi Desteği Hakkında Karar yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1– (1) Bu Kararın yürürlük tarihinden önce gerekli belgeleri ibraz etmiş ancak henüz ödeme aşamasına gelmemiş destek unsurlarına ilişkin olarak yürütülecek iş ve işlemler ile ödemeler yürürlükten kaldırılan Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde yapılmaya devam olunur.

MADDE 2– (1) Bu Karar 31 Aralık 2018 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3– (1) Bu Karar hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ile Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.