Hazırlanan rapor temel olarak iki temel bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, dünya sigortacılık sektörünün büyüklüğüne ve Türk sigortacılık sektörünün dünya sigortacılığındaki yerine ilişkin genel bilgiler sunulmuş, ayrıca sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerinin teknik ve finansal faaliyetleri değerlendirilmiştir.

T.C.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Sayı: 2018 /118

Tarih 6 Eylül 2018

BASIN DUYURUSU

SİGORTACILIK VE BİREYSEL EMEKLİLİK SEKTÖRLERİ 

2017 YILI FAALİYET RAPORU

Ülkemizde 2017 yılı sigortacılık ve bireysel emeklilik faaliyetlerine ilişkin olarak hazırlanan “Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetleri Hakkında Rapor” Bakanlığımızın https://hazine.gov.tr/ adresinde “Sigortacılık ve Özel Emeklilik” bölümünde “Raporlar” başlığı altında kamuoyuna sunulmuştur.

2017 yılı sonu itibariyle ülkemizde 38’si hayat dışı, 18’i hayat ve emeklilik, 4’ü hayat ve 2’si reasürans alanında olmak üzere toplam 62 sigorta, reasürans ve emeklilik şirketi faaliyet göstermektedir.

Hazırlanan rapor temel olarak iki temel bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, dünya sigortacılık sektörünün büyüklüğüne ve Türk sigortacılık sektörünün dünya sigortacılığındaki yerine ilişkin genel bilgiler sunulmuş, ayrıca sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerinin teknik ve finansal faaliyetleri değerlendirilmiştir. Yine ilk bölümde, sigortacılık ve bireysel emeklilik alanında faaliyet gösteren Doğal Afet Sigortaları Kurumu, Tarım Sigortaları Havuzu, Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu, Güvence Hesabı, Sigorta Tahkim Komisyonu, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ile Emeklilik Gözetim Merkezi’ne ilişkin bilgilere yer verilmiştir.

Raporun ikinci kısmında, sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerinin 2017 yılı finansal tabloları ile faaliyetlerine ilişkin istatistiki bilgiler yer almaktadır. Bu bölümde, sektör hakkında kamuya açıklanması mümkün olan tüm veriler konsolide ve şirket bazında ayrı ayrı sunulmuştur. Ayrıca, sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerinin 2017 yılı sonu itibariyle mevcut ruhsatları, nominal ve ödenmiş sermaye tutarları, ortaklık yapıları ve yöneticileri ile aracı sayılarına ilişkin bilgiler de bölümün sonunda yer almaktadır.

Kamuoyuna duyurulur.

.

Sigortacılık ve BES Faaliyet Raporu – Bölüm I

Sigortacılık ve BES Faaliyet Raporu – Bölüm II- Tablolar