Aynı Tebliğin ekinde yer alan 1 Sayılı Cetvelin Faydalı Model bölümünün 1.02.01, 1.02.02, 1.02.07, 1.02.08, 1.02.19, 1.02.20, 1.02.21, 1.02.22, 1.02.23, 1.02.24, 1.02.25, 1.02.26, 1.02.27 ve 1.02.28 numaralı satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Sayı: 30526

Türk Patent ve Marka Kurumundan:

MADDE 1 – 30/12/2017 tarihli ve 30286 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Patent ve Marka Kurumunca 2018 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (BİK/TÜRKPATENT:2018/1)’in ekinde yer alan 1 Sayılı Cetvelin Patent bölümünün 1.01.01, 1.01.02,  1.01.11, 1.01.13 ve 1.01.24 numaralı satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan 1 Sayılı Cetvelin Faydalı Model bölümünün 1.02.01, 1.02.02, 1.02.07, 1.02.08, 1.02.19, 1.02.20, 1.02.21, 1.02.22, 1.02.23, 1.02.24, 1.02.25, 1.02.26, 1.02.27 ve 1.02.28 numaralı satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan 2 Sayılı Cetvelin Marka bölümünün 2.01.01, 2.01.02, 2.01.03, 2.01.04, 2.01.05, 2.01.08, 2.01.24, 2.01.25, 2.01.27 ve 2.01.28 numaralı satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan 4 Sayılı Cetvelin Tasarım bölümünün 3.01.01, 3.01.02, 3.01.03, 3.01.04, 3.01.06, 3.01.07, 3.01.08, 3.01.09 ve 3.01.10 numaralı satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan 5 Sayılı Cetvelin Yeniden İnceleme ve Değerlendirme bölümünün 4.01.01, 4.01.06 ve 4.01.07 numaralı satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı yürütür.